نمونه کار ویهان

مسواک تریسا

ساخت تیزر تبلیغاتی سه بعدی برای مسواک تریسا

توضیحات پروژه

ساخت تیزر برای شرکت ایران تریزا

در سال 1394

استایل ویدیو
2.5D + 3D VIDEO
مشتر
ایران تریزا
وب سایت مشتری
PARIATUR VIDEO
PRODUCTION GALLERY